Lista de documentos do expediente 684/014196

 • Nº de rexistro
  28161
  Nº de documento
  684/ 014196/ 0001
  Data de presentación
  08/05/20
  Data de cualificación
  19/05/20
  Autores:

  DÍAZ MARÍN, RAÚL (GPS)

  MONTALVO ÍÑIGO, PEDRO ANTONIO (GPS)

  PABLO DÁVILA, MARÍA VICTORIA DE (GPS)

  Obxecto:
  Pregunta con respuesta escrita.
 • Nº de rexistro
  41957
  Nº de documento
  684/ 014196/ 0002
  Data de presentación
  08/07/20
  Data de cualificación
  14/07/20
  Autor:

  GOBIERNO

  Obxecto:
  Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don RAÚL DÍAZ MARÍN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).