Lista de documentos do expediente 684/033087

 • Nº de rexistro
  76370
  Nº de documento
  684/ 033087/ 0001
  Data de presentación
  04/02/21
  Data de cualificación
  16/02/21
  Autores:

  MONTALVO ÍÑIGO, PEDRO ANTONIO (GPS)

  DÍAZ MARÍN, RAÚL (GPS)

  PABLO DÁVILA, MARÍA VICTORIA DE (GPS)

  Obxecto:
  Pregunta con respuesta escrita.
 • Nº de rexistro
  86710
  Nº de documento
  684/ 033087/ 0002
  Data de presentación
  16/03/21
  Data de cualificación
  23/03/21
  Autor:

  GOBIERNO

  Obxecto:
  Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don PEDRO ANTONIO MONTALVO ÍÑIGO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).