SENATUKO LANGILEAK

Azken eguneraketa 14/04/2024

Idazkaritza Nagusian Gorte Nagusietako funtzionarioek, lan-legepeko kontratatuek eta atxikitako langileek egiten dute lan.

Horiez gain, behin-behineko langileak arduratzen dira Mahaiko kideei eta beste parlamentari batzuei zuzeneko eta konfiantzazko laguntza eskaintzeaz.

Senatura Atxikitako gorte nagusietako funtzionarioak: 259

Gorte Nagusietako funtzionarioak dira lege-izendapen baten arabera, Gorte Nagusietan modu iraunkorrean lan egiten dutenak. Zerbitzu profesionalak eskaintzeko estatutu-harremana dute eta Gorte Nagusietako aurrekontutik ordaintzen zaie ordainsaria.

Gorte Nagusietako funtzionarioek Diputatuen Kongresuan, Senatuan eta Hauteskunde Batzorde Zentralean eskaintzen dituzte zerbitzuak dagozkien plantilla organikoetan dauden lanpostuak betez.

Lanpostu hutsak sortutakoan kontratatzen dira funtzionarioak, deialdi publiko eta librearen bidez, merituak eta gaitasunak neurtzeko printzipioak betez.

 

Senatura atxikitako Gorte Nagusien funtzionarioen kopurua biltzen duen taula, kidegotan banatuta
GORTE NAGUSIETAKO FUNTZIONARIOEN EMAKUMEE GIZONAK GUZTIRA
Legelariak 9 11 20
Artxibozainak Liburuzainak 10 3 13
Aholkulari Profesionalak 4 2 6
Idazleak Takigrafoak eta Estenotipistak 27 1 28
Teknikari-Administrariak 18 8 26
Administrariak 76 28 104
Atezainak 11 51 62
TOTAL 155 104 259

 Bateragarritasunak.

 Senatuko idazkaritza nagusilo langileak.

Lan-kontratudun langileak: 81

Senatuak Gorte Nagusietako funtzionarioek estatuaren bidez esleituak ez dituzten funtzioak egiteko beharrezkoak dituzten langileak kontratatu ahal izango ditu, plantilla organikoak aurrez ikusitako lanpostuetan. Lan-kontratudunak Ganbera bakoitzean egongo dira.

Ganberako Mahaiak ezarriko du hautaketarako prozedura publikoa, publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak beteta.


Lan-kontratua duen langile kopuruaren taula talde profesionalen arabera banatuta
TALDE PROFESIONALEN ESPEZIALITATEA EMAKUMEE GIZONAK GUZTIRA
M3 Sendagileak 0 2 2
M3 Arkitektoa 0 1 1
M3 Analistak 8 18 26
M3 Ikus-entzunezko sistemen goi mailako teknikaria 0 1 1
M2 Erizainak 2 1 3
M2 Programatzaileak 1 10 11
M1 Guies 2 1 3
M1 Informatico laguntzaileak 2 9 11
M1 Ikusentzunekoetarako laguntzaileak 1 5 6
E2 Argiketariak 0 7 7
E1 Motor-gidariak 0 1 1
E1 Mantentze-lanen brigada 0 9 9
  TOTAL 16 65 81

Atxikitako langileak: 121

Senatuak Gobernuari Estatuko Administrazio Nagusiko elkargoetako langileak bere zerbitzura atxikitzeko eska diezaioke, segurtasun-funtzioak eta Gorte Nagusietako funtzionarioei estatutuak esleitzen ez dizkien bestelako funtzioak betetzeko. Langile horiek, datozen elkargoetan zerbitzu aktiboa eskaintzen jarraitu edo ez, Ganberako presidentearen eta idazkari nagusiaren menpe egongo dira ondorio guztietarako.


Atxikitakoen kopurua zerbitzu motako biltzen dituen taula 
ZERBITZU EMAKUMEE GIZONAK GUZTIRA
Segurtasun-zerbitzua 25 82 107
Telegrafo-kabinetea 1 1 2
Posta-bulegoa 2 1 3
Gidariak estatuko automobile-parkea 0 8 8
Motor-gidariak 0 1 1
TOTAL 28 93 121

Behin-behineko langileak: 72

Behin-behineko langileak arduratzen dira Mahaiko kideei eta Mahaiak erabakitako beste parlamentari batzuei zuzeneko eta konfiantzazko laguntza eskaintzeaz. Parlamentuko taldeek mota horretako langileak izan ahalko dituzte eta Ganberako Mahaiak erabakiko du zenbat.

Behin-behineko langileak Ganberako presidenteak libreki izendatu eta banatuko ditu, atxikita dagoen organoko titularrak proposamena egin ondoren. Nolanahi ere, lana automatikoki utziko du zerbitzua eskaintzen duen organoko titularrak lana uzten duenean. Hala ere, Ganberako Mahaiak egoki iritzitako behin-behineko neurriak hartu ahal izango ditu desegite-aldietarako.

 

Behin-behineko langileen kopuruen taula, aurkezten diren Erakunde banatuta
SENATUKO MAHAIA EMAKUMEE GIZONAK GUZTIRA
Presidentzia 5 2 7
Lehenengo Presidentziaordea 1 0 1
Bigarren Presidentziaordea 1 0 1
Lehenengo Idazkaritza 0 1 1
Bigarren Idazkaritza 1 0 1
Hirugarren Idazkaritza 1 1 2
Laugarren Idazkaritza 2 0 2
TOTAL 11 4 15

 

Behin-behineko langile kopurua, laguntzen duten Legebiltzar Taldeek edo Senatariek banatuta
TALDE PARLAMENTARIOAK EDO SENATARIAK EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA
Grupo Parlamentario Popular en el Senado  5  14  19
Grupo Parlamentario Socialista  23  4  27
Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu)  2  2  4
Grupo Parlamentario Plural en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente-Bloque Nacionalista Galego   1  2  3
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV)  2  1  3
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís y Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai)  2  0  2
Grupo Parlamentario Mixto  3  0  3
Excmos. ex-Presidentes del Senado  3  0  3
Senatariei zuzeneko laguntza  1  0  1
TOTAL  42  23  65

 XV Legegintzaldiaren hasieratik izendatu eta kargugabetu diren aldi baterako langileen zerrenda.