Subvencions a Grupos Parlamentarios

Última actualización. 20/02/2024

Réxime xurídico
 
O artigo 34 do Regulamento do Senado dispón que: «O Senado facilitará aos Grupos parlamentarios unha subvención cuxo importe se establecerá en función do número dos seus compoñentes e, ademais, un complemento fixo igual para todos».
 
A Mesa da Cámara, na súa reunión de 16 de outubro de 2018, adoptou o acordo sobre racionalización das subvencións facilitadas aos Grupos parlamentarios con cargo ao orzamento do Senado, aplicable a partir do 2 de xaneiro de 2019.

 

Método de cálculo
 
Descríbese a continuación o sistema de cálculo da subvención prevista no artigo 34 do Regulamento do Senado que perciben os Grupos parlamentarios do Senado, que son os seguintes:
 
a) Parte fixa, igual para todos os Grupos parlamentarios: 15 732,00 euros mes. 
 
b) Part variable: Per cada Senador pertanyent al Grup parlamentari: 1.966,50 euros/mes.
  
 

Libramento 

 
O libramento da subvención establecida realízase con periodicidade mensual. Os Grupos parlamentarios deberán comunicar á Cámara o seu NIF e unha conta corrente diferenciada na que se rexistrarán exclusivamente os abonos e cargos propios da actividade económico-financeira do grupo. 
  

Importe das subvencións

 
Os datos relativos á subvención establecida para os Grupos parlamentarios constituídos na XIV Lexislatura (que poden sufrir algunha variación se se producen cambios na composición dos mesmos), son os seguintes:
 

 

Subvención xeral do artigo 34 do Regulamento do Senado

 

Grupo Parlamentario Número de senadores Subvención euros / mes Razón por senador euros / mes.
Popular en el Senado 144 298.908,00 2.075,75
Socialista 87 186.817,50 2.147,33
Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu) 11 37.363,50 3.396,68
Plural en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria - Agrupación Herreña Independiente - Bloque Nacionalista Galego 6 27.531,00 4.588,50
Vasco en el Senado (EAJ - PNV) 6 27.531,00 4.588,50
Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai) 6 27.531,00 4.588,50
Mixto* 4 23.598,00 5.899,50
 
* Por acordo da Mesa, adoptado na súa reunión do 2 de febreiro de 2016, abonarase esta subvención aos senadores integrantes deste Grupo en función da entidade formada pola súa pertenza a unha mesma formación política.