Escriviu a ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

Els camps marcats amb (*) són obligatoris.

Si us plau, indiqui el nom del sol•licitant.

Si us plau indiqui el correu electrònic.

Si us plau, indiqui el correu electrònic en un format correcte (exem@correu.com).


La longitud del missatge ha superat l'espai. (3000).

Ejemplo 5555

Si us plau indiqui el càlcul.

El codi ha de ser un número.

La suma no és correcta. Torni-la a introduir.


Si us plau confirmi que ha llegit la política de privacitat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Informació básica

  • Responsable: el Senat.
  • Finalitat: facilitar la participació i la formulació de suggeriments i queixes i obtenir-ne dades estadístiques.
  • Legitimació: el compliment d’una missió efectuada en interès públic o en l’exercici de poders públics (article 6.1.e) RGPD). La Carta de serveis del Senat (apartat 4).
  • Destinataris: les dades de caràcter personal no poden ser objecte de cessió ni de publicitat.
  • Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades de caràcter personal, així com altres drets reconeguts per la normativa vigent.

Informació detallada