SÁNCHEZ LÓPEZ, MIGUEL

Dades generals

CÀRRECS AL SENAT

Mandat

BIOGRAFIA

 • Dades polítiques

  • Mandats en Parlaments autonòmics

   • Asamblea Regional de Murcia
    Diputado2015-2019Portavoz Ciudadanos

DECLARACIONS D'ACTIVITATS, BÉNS PATRIMONIALS I RENDES I INTERESSOS ECONÒMICS

Document elaborat per la Comissió d'Incompatibilitats

Documento elaborado por la Comisión de Incompatibilidades  Annex d'escrits presentats en relació amb les activitats declarades

 • Declaración de actividades al adquirir la condición de Senador/a
 • Solicitud de autorización de actividad privada
 • Documentación complementaria a la Declaración de actividades  Declaració de béns patrimonials i rendes

 •   Declaración de bienes patrimoniales y rentas al adquirir la condición de Senador. Data: 21/11/2019  Declaración de intereses económicos

 •   Declaración de intereses económicos. Data: 15/02/2021  

ALTRES LEGISLATURES AL SENAT