MARTÍN PÉREZ, MARÍA EVA

Dades generals

Fotografia de MARTÍN PÉREZ, MARÍA EVA
PARTIDO POPULAR (PP)
Participa-hi
 •  
 •  
Agenda

CÀRRECS AL SENAT

Mandat


  • ÒRGANS DELS QUALS HA FORMAT PART

   • Comissions

    • VOCAL. COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA (05/12/2023 al 05/12/2023)

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

BIOGRAFIA

 • Dades personals

  • Lugar de nacimiento: Granada.
  • Fecha: 10 de julio de 1971.
 • Dades polítiques

  • Mandats en Parlaments autonòmics

   • Parlamento de Andalucía
    Diputada2008-2012Portavoz Asuntos Europeos
   •   Diputada2012-2015Portavoz Presidencia
   •   Diputada2015-2018Portavoz Cultura
  • Mandats en Entitats Locals

   • Ayuntamiento de Granada

    2003-2007Concejal
   • Ayuntamiento de Granada

    2019-2023Concejal
  • Altres càrrecs

   • Presidenta Comision Académica Consejo Social de Granada

 • Professió i altres dades biogràfiques

  • Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada . Procuradora de los Tribunales 1997 - 2003. En la actualidad colegiada como abogada no ejerciente.

DECLARACIONS D'ACTIVITATS, BÉNS PATRIMONIALS I RENDES I INTERESSOS ECONÒMICS

Document elaborat per la Comissió d'Incompatibilitats

Documento elaborado por la Comisión de Incompatibilidades  Annex d'escrits presentats en relació amb les activitats declarades

 • Declaración de actividades al adquirir la condición de Senador/a
 • Solicitud de autorización de actividad privada  Declaració de béns patrimonials i rendes

 •   Declaración de bienes patrimoniales y rentas al adquirir la condición de senadora. Data: 02/08/2023  Declaración de intereses económicos

 •   Declaración de intereses económicos. Data: 02/08/2023