IMBRODA ORTIZ, JUAN JOSÉ

Información xeral

Fotografía de IMBRODA ORTIZ, JUAN JOSÉ
PARTIDO POPULAR (PP)
Participa
 •  
 •  
Axenda

CARGOS NO SENADO

Mandato

  • Deputación Permanente

   • MIEMBRO SUPLENTE. DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO
  • Comisións

   • PORTAVOZ. COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
   • VOCAL. COMISIÓN DE DEFENSA
   • VOCAL. COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES

  BIOGRAFÍA

  DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, BENS PATRIMONIAIS E RENDAS E INTERESES ECONÓMICOS

  Documento elaborado pola Comisión de Incompatibilidades

  Documento elaborado por la Comisión de Incompatibilidades   Anexo de escritos presentados en relación con las actividades declaradas

  • Declaración de actividades al adquirir la condición de Senador/a   Declaración de bens patrimoniais e rendas

  •   Declaración de bienes patrimoniales y rentas al adquirir la condición de Senador. Data: 26/11/2019   Declaración de intereses económicos

  •   Declaración de intereses económicos. Data: 12/02/2021  
  •   Modificación de la declaración de intereses económicos. Data: 28/05/2021