ARXIU

Última revisió 19/01/2021

Com s’accedeix a l’Arxiu?

L'accés és lliure i gratuït. Hi ha diverses formes d'accés als documents de l'Arxiu, entre les quals destaca el canal electrònic, que permet als ciutadans interessats a obtenir informació accedir-hi mitjançant la pàgina web, ja que els seus fons estan descrits i digitalitzats. A més es poden sol·licitar informació i documents de l'Arxiu per correu postal i electrònic, telefònicament o de forma presencial. Els canals d'accés, així com les reproduccions del material custodiat a l'Arxiu, estan descrits a la Carta de Serveis del Senat.

Com s’accedeix a l’Arxiu?

L'Arxiu comprèn el fons històric, de 1834 a 1923, i el fons actual, que comença el 1977. Cal destacar, del període de 1834 a 1923, la col·lecció completa de publicacions oficials i la sèrie d'expedients personals de pròcers i senadors.

La pàgina web possibilita a tots els ciutadans la consulta d’una gran part dels fons de l'Arxiu relacionats amb l'activitat parlamentària i amb els senadors. El material audiovisual i fotogràfic s'hi anirà incorporant a mesura que avancin les tasques de catalogació.

És possible consultar la composició del Senat en el passat?

Sí. Per mitjà de la pàgina web es pot consultar la composició del Senat i dels seus òrgans en legislatures passades. La informació s'ofereix agrupada en dos grans períodes, l'històric, de 1834 a 1923, i l'actual, que comença el 1977.

Quins tipus de senadors hi ha hagut en la història constitucional espanyola?

Pròcer és la denominació que en l'Estatut Reial (1834-1836) es donava als membres de la Cambra Alta, llavors anomenada Estament de Pròcers.

Els senadors vitalicis eren nomenats pel Rei per exercir el càrrec fins que morien.

Els senadors per dret propi eren els que determinaven les diferents constitucions per raó de les seves condicions personals especials, independentment de la voluntat de la Corona, com ara determinats membres de la Família Reial, grans d'Espanya i alts representants de l'exèrcit, clergat i institucions de l'Estat.

Els senadors designats eren escollits per les diferents corporacions civils, polítiques i religioses perquè les representessin a la Cambra.

És possible obtenir informació sobre totes les persones que han estat senadors al llarg de la història?

Sí. És possible obtenir informació sobre totes les persones que han estat senadors per mitjà de diverses vies. Des de la pàgina inicial, a la zona de “Senadors”, i des de l'apartat “Arxiu. El Senat en la història”.

Al mateix temps, es poden fer consultes per mitjà dels cercadors de la pàgina.

L'Arxiu també conté informació de tots aquells senadors que no van prendre possessió, és a dir, que van ser nomenats o escollits però que no van arribar a complir els altres requisits per poder prendre possessió del càrrec (no admesos, morts, etc.).

És possible consultar els resultats electorals?

Sí. Per mitjà de la pàgina web s’ofereix informació sobre els resultats de totes les eleccions al Senat que s’han celebrat des de 1977.

Què ofereix la secció “Biblioteca i recursos documentals”?

Les monografies i documents que custodia el Senat configuren un patrimoni bibliogràfic de gran valor cultural, que serveix de suport per a la realització dels treballs parlamentaris. La Biblioteca conté llibres en suport paper i electrònic organitzats en dos fons, antic i modern; mapes, publicacions periòdiques del segle XIX, manuscrits, partitures, làmines i gravats. El seu fons històric està en procés de digitalització.

És possible fer cerques en aquests recursos mitjançant el cercador general i les bases de dades bibliogràfiques i documentals, d'accés gratuït.

Les bibliografies sobre temes relacionats amb el Senat i els dossiers temàtics, que inclouen una selecció de legislació, monografies i revistes, plans i estadístiques dels àmbits autonòmic, estatal i europeu, estan permanentment actualitzats i disponibles per mitjà del web del Senat.

Al Senat es recullen, a més, informacions i documentació de la Unió Europea. En destaca la base de dades d'iniciatives legislatives i informes de la Comissió Europea (documents COM), que es complementa amb les opinions del Govern espanyol i el seguiment de l'estat de tramitació de cadascun dels projectes legislatius. El Senat participa en la base de dades IPEX, que ofereix la possibilitat de consulta centralitzada sobre el control dels Parlaments Nacionals sobre la política comunitària dels seus Governs respectius.

Així mateix, el Senat disposa de dues bases de dades que permeten als ciutadans conèixer les normes amb rang de llei autonòmica i l'activitat dels Parlaments autonòmics: CALEX (base de dades jurídica referida a les comunitats autònomes) i APCA (base de dades de l'activitat parlamentària autonòmica).

Per a la consulta presencial cal disposar d'una targeta d'investigador.