Inventari d’activitats de tractament

Última actualització: 18/01/2022

El Senat fa públic un Inventari d’activitats de tractament de dades de caràcter personal el contingut del qual coincideix amb la informació que consta en el Registre d’activitats de tractament, creat per acord de la mesa del Senat el 22 de maig de 2018.

 
 

Lletrat cap de l’Assessoria Jurídica del Senat

  dpd@senado.es

  915381900

  Calle Bailén 3, 28071 (Madrid)