Inventario de actividades de tratamento

Última actualización: 11/07/2022

O Senado fai público un Inventario de Actividades de Tratamento de Datos de Carácter Persoal, cuxo contido coincide coa información que consta no Rexistro de Actividades de Tratamento, creado por acordo da Mesa do Senado do 22 de maio de 2018.


 

 
 

Letrado xefe da Asesoría Xurídica do Senado

  dpd@senado.es

  915381900

  Calle Bailén 3, 28071 (Madrid)