Drets relatius a la protecció de dades

Última actualització: 18/01/2022

El capítol III del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, recull els “Drets de l’interessat”, entre els quals es troben el d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

 
 

Lletrat cap de l’Assessoria Jurídica del Senat

  dpd@senado.es

  915381900

  Calle Bailén 3, 28071 (Madrid)