Araudia

Azken eguneraketa: 18/01/2022

  1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Araudia (EB).   pertsona fisikoen babesari buruzko, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokionez, 95/46/CE Arteztaraua indargabetzen duena (Datuak Babesteko Araudi Orokorra, DBAO)
  2. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.   
  3. Aurreko araudiaren kontra ez doan guztian: 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, izaera pertsonaleko datuak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organoa garatzen duen Araudia onesten duena.  (Testu bateratua. Azken aldaketa: 2012ko martxoak 8).
  4. Segurtasun Eskema Nazionala.  
  5. Senatuko Informazioaren Segurtasun Politika , Senatuaren Mahaiak 2017ko azaroaren 7ko bileran onetsia (GNAO, Senatua Saila, 173 zk., 2017ko azaroaren 14koa).
  6. Senatuaren erantzukizunpeko izaera pertsonaleko datuen tratamendu-jarduerei aplikagarri zaizkien Segurtasun Neurriak , Senatuaren Mahaiak 2018ko maiatzaren 22ko bileran onetsiak.

 

 
 

Senatuaren Aholkularitza Juridikoko Letratu Burua

  dpd@senado.es

  915381900

  Calle Bailén 3, 28071 (Madrid)