Registre del Senat

Última revisió 27/10/2021

Són funcions del Registre del Senat la recepció i remissió de tots els escrits i comunicacions relacionats amb l’activitat de la Cambra, tant els presentats pels senadors i grups parlamentaris com per altres òrgans amb els quals el Senat es relaciona, com ara el Govern, el Congrés dels Diputats, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el Tribunal Constitucional i les comunitats autònomes, entre d’altres. A aquests s’hi han d’afegir els escrits dels ciutadans, inclosos els que fan referència a l’exercici del dret fonamental de petició.

Hi ha dues modalitats d’accés al Registre: presencial i electrònic.

Registre presencial

Secretaria General del Senat

Calle Bailén, 3. 28071 Madrid

Horari d’atenció:

  • De 9.30 a 15.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius.
  • durant el mes d’agost, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 hores, excepte festius.

Registre electrònic

Per facilitar la tramitació electrònica de les iniciatives parlamentàries i l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, s’ha creat el Registre Electrònic del Senat.

L’àmbit d’aplicació del Registre Electrònic del Senat, que s’anirà ampliant a mesura que es vagin desenvolupant procediments electrònics, s’especifica en l’annex de la Resolució esmentada i les seves modificacions posteriors.

Per a més informació:

Normes sobre el Registre electrònic del Senat