Suxestións e queixas

Os cidadáns poden contribuír á mellora dos servizos que se ofrecen a través da formulación das suxestións e queixas que estimen convenientes, que o Senado se compromete a analizar e contestar no prazo máximo de cinco días hábiles (un mes se a cuestión formulada é complexa).
Debe elixir o tipo de solicitude.Indique por favor o nome do solicitante.Indique por favor o correo electrónico.Indique por favor un formato do correo electrónico correcto (exem@correo.com).A lonxitude da mensaxe superou o seu tamaño. (3000). Indique por favor o cálculo.O código debe ser un número.A suma non é correcta, introdúzaa de novo.Indique por favor que leu a política de privacidade.
Os campos sinalados con (*) son obrigatorios


 • Tipo de solicitude:
  Debe elixir o tipo de solicitude.

 • Indique por favor o nome do solicitante.

 • ejemplo@um.es
  Indique por favor o correo electrónico.

  Indique por favor un formato do correo electrónico correcto (exem@correo.com).


 • A lonxitude da mensaxe superou o seu tamaño. (3000).


 • Ejemplo 5555

  Ejemplo 5555
  Indique por favor o cálculo.

  O código debe ser un número.

  A suma non é correcta, introdúzaa de novo.


Indique por favor que leu a política de privacidade.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL. Información básica

 • Responsable: Senado.
 • Lexitimación: cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos (art. 6.1 e) do RXPD). Carta de Servizos do Senado (apartado 4).
 • Destinatarios: os datos de carácter persoal non serán obxecto de cesión nin de publicidade.
 • Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos de carácter persoal, así como outros dereitos recoñecidos pola normativa vixente.

Información detallada