Participa. Senadores e senadoras cuxo apelido empeza pola letra P

Disoltas as Cámaras o día 24 de setembro de 2019, a composición do Senado redúcese aos membros titulares e suplentes da Diputación Permanente.

Pode consultar a relación de senadores da XIII Lexislatura a través do apartado ”Senadores dende 1977”.


Filtro alfabético de Senadoras e Senadores.

Ao seleccionar unha letra, automaticamente se listan as Senadoras e Senadores.

Descargar o ficheiro de datos abertos dos senadores e senadoras

  Datos abertos