O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 30 de maio de 2023. Volveranse constituír o 17 de agosto de 2023.

Intérpretes-Tradutores

Última revisión 01/03/2021

Para a tradución das iniciativas das linguas cooficiais ao castelán nas sesións da Cámara en que así o establece o seu Regulamento, o Senado conta coa colaboración de intérpretes-tradutores, seleccionados segundo os criterios do proceso convocado por acordo da Mesa da Cámara do 12 de xullo de 2005.