Renovación de la suscripción del gestor de portales y contenidos web del Senado

Expedient de contractació

Dades econòmiques

Òrgan responsable

Plecs

Prescripcions tècniques

Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació

  • Empresa adjudicatària: HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L.
  • Acord d’adjudicació
  • Data de l’acord d’adjudicació: 23/03/2022
  • Import de l’adjudicació: 176.150,00 euros (IVA no incluido)

Formalització

  • Empresa contractista: HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L.
  • Data de la signatura del contracte: 23/03/2022
  • Data de publicació al BOE: 28/03/2022  Enllaç extern al text de la publicació en el BOE
  • Import del contracte: 176.150,00 euros (IVA no incluido)