Renovación de licencias de la plataforma de videoconferencias utilizada por el Senado

Expedient de contractació

Dades econòmiques

  • Pressupost màxim de licitació o negociació:
    10.000,00 euros (IVA no incluido)
  • Valor estimat del contracte:
    10.000,00euros (IVA no incluido)

Òrgan responsable

Plecs

Prescripcions tècniques

Plec de prescripcions tècniques

Adjudicació

  • Empresa adjudicatària: SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A.
  • Acord d’adjudicació
  • Data de l’acord d’adjudicació: 17/03/2022
  • Import de l’adjudicació: 8.129,24 euros (IVA no incluido)

Formalització