Renovación de licencias de la plataforma de videoconferencias utilizada por el Senado

Expediente de contratación

Datos económicos

 • Orzamento máximo de licitación ou negociación:
  10.000,00 euros (IVA no incluido)
 • Valor estimado do contrato:
  10.000,00euros (IVA no incluido)

Órgano responsable

Pregos

Prescricións técnicas

Prego de prescricións técnicas

Adxudicación

 • Empresa adxudicataria: SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A.
 • Acordo de adxudicación
 • Data do acordo de adxudicación: 17/03/2022
 • Importe da adxudicación: 8.129,24 euros (IVA no incluido)

Formalización

 • Empresa contratista: SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A.
 • Data da sinatura do contrato: 17/03/2022
 • Data de publicación no BOE: 23/03/2022  Enlace externo ao texto da publicación no BOE
 • Importe do contrato: 8.129,24 euros (IVA no incluido)