Contractació adjudicada

Filtre de procediments en curs.

Llista dels procediments en curs.

Any 2022

Servicios

   • LOTE: 1
   • Data de l’acord d’adjudicació:
    22/06/2022
   • Empresa adjudicatària:
    TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A
   • Presupuesto base licitación:
    150.000 euros (IVA no incluido)
   • Import de l’adjudicació:
    140.615,28 euros (IVA no incluido)
   • Vigència del contracte:
    des de 01/07/2022 fins a 30/06/2025
   • Pròrrogues anuals previstes:
    0 prórrogas
   • Mitjà i data de la publicació:
    BOE 14/03/2022
    DOUE 08/03/2022
   • Número de licitacions:
    1

Suministros

   • Data de l’acord d’adjudicació:
    22/04/2022
   • Empresa adjudicatària:
    BDGAS ENERGÍA 2021, S.L.
   • Presupuesto base licitación:
    138.000 euros (IVA no incluido)
   • Import de l’adjudicació:
    138.000 euros (IVA no incluido)
   • Vigència del contracte:
    des de 22/04/2022 fins a 31/12/2022
   • Pròrrogues anuals previstes:
    0 prórrogas
   • Mitjà i data de la publicació:
   • Número de licitacions:
    5
   • LOTE: 1
   • Data de l’acord d’adjudicació:
    23/03/2022
   • Empresa adjudicatària:
    HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L.
   • Import de l’adjudicació:
    176.150 euros (IVA no incluido)
   • Vigència del contracte:
    des de 01/04/2022 fins a 31/03/2025
   • Pròrrogues anuals previstes:
    0 prórrogas
   • Mitjà i data de la publicació:
    BOE 20/01/2022
    DOUE 13/01/2022
   • Número de licitacions:
    1