Contratación adxudicada

Filtro de procedementos en curso.

Listaxe dos procedementos en curso.

Ano 2022

Servicios

   • LOTE: 1
   • Data do acordo de adxudicación:
    22/06/2022
   • Empresa adxudicataria:
    TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A
   • Presupuesto base licitación:
    150.000 euros (IVA no incluido)
   • Importe da adxudicación:
    140.615,28 euros (IVA no incluido)
   • Vixencia do contrato:
    dende 01/07/2022 ata 30/06/2025
   • Prórrogas anuais previstas:
    0 prórrogas
   • Medio e data da publicación:
    BOE 14/03/2022
    DOUE 08/03/2022
   • Número de licitacións:
    1

Suministros

   • Data do acordo de adxudicación:
    22/04/2022
   • Empresa adxudicataria:
    BDGAS ENERGÍA 2021, S.L.
   • Presupuesto base licitación:
    138.000 euros (IVA no incluido)
   • Importe da adxudicación:
    138.000 euros (IVA no incluido)
   • Vixencia do contrato:
    dende 22/04/2022 ata 31/12/2022
   • Prórrogas anuais previstas:
    0 prórrogas
   • Medio e data da publicación:
   • Número de licitacións:
    5