Pressupost del Senat. Exercici 2024

Última actualització: 08/05/2024


 
  • 64.136.450,00 EUROS

    TOTAL. SERVICIO 03. SENADO